Qui som | Transparència

INSCRIPCIONS A REGISTRES

Associació d’Acollida i Acció Terapèutica, amb CIF G08921991 i domicili fiscal al C/ Balmes 184, 1r 3a, 08006 Barcelona.

 • Reg. Provincial Secció 1º nº 5417 de 16-11-1981 
 • Reg. Entitats Locals del M.I. Ajuntament de Igualada nº 4 del 12-02-1990 
 • Reg. Entitats Locals del M.I. Ajuntament de Hospitalet de Llobregat nº 748 del 11-04-2002
 • Codi RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials) Entitat: E01716

Declarada d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya en la resolució JUS/527/2021, de 24 de febrer de 2021.

 

PLA D'IGUALTAT

El Pla d’Igualtat d’Oportunitat entre Dones i Homes (2020-2024) d’AAT recull tots els àmbits d’actuació de l’organització per garantir que, tant dones com homes, tinguin les mateixes opcions d’èxit personal i professional.

Està registrat amb el codi 08100612112021 al Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON).

En afegit, AAT també compta amb un Protocol d’Actuació davant l’Assetjament Sexual en l’Àmbit Laboral, que regula les accions a dur a terme en cas d’un esdeveniment de violència o assetjament de caire sexual relacionat amb l’empresa. 

ESTATUTS

L’entitat està regulada pels seus propis estatuts, aprovats per les persones associades, que determinen les normes que regulen el funcionament de l’associació.

CODI ÈTIC

El codi ètic fitxa les normes de comportament que han de seguir les persones que treballen a AAT.

COL·LABORACIONS

Dins la seva trajectòria, AAT ha col·laborat en la definició i elaboració de diferents protocols i programes d’intervenció en l’àmbit de les addiccions: 

 • Definició del servei de Comunitat Terapèutica a la Cartera de Serveis Socials (1997-1998). Col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 
 • Definició del servei de Pisos de Reinserció (Llars amb Suport) a la Cartera de Serveis Socials (1998-99). Col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 
 • Indicadors de Qualitat: Comunitats Terapèutiques i Pisos amb Suport per a Persones amb Drogodependències (2007-2009). A instància de l’ICASS (Institut Català d’Acció i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya) i sota la direcció de la Fundació Avedis Donobedian.
 • Bones Pràctiques: Comunitats Terapèutiques i Pisos amb Suport per a Persones amb Problemes de Drogodependències (2008-2009): A instància de l’ICASS i sota la direcció de la Fundació Avedis Donobedian.
 • Definició del Model de Comunitat Terapèutiques (2010). Coordinadora de CCTT, PPRR i Centres de Dia. 
 • Definició del Model de Pisos de Reinserció (2018). Coordinadora de CCTT, PPRR i Centres de Dia 
 • Definició del servei de Centre de Dia (2015-2016). Col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 • Definició del servei SAVA (2016-2018). Col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 • “Programa de intervención para personas internas en centros penitenciarios con discapacidad intelectual que tienen problemas de adicciones”, programa col·laboració entre UNAD i Plena Inclusión junt amb Instituciones Penitenciarias (2021) 
 • “Investigación sobre la situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. una visión con perspectiva de género”, d’UNAD (2021) 
 • Model d’intervenció de les entitats de la FCD (2022)