Qui som | Presentació

Des de fa més de 40 anys, l’Associació d’Acollida i Acció Terapèutica ofereix tractament
a persones amb problemes d’addicció i/o en risc d’exclusió social.

TRACTAMENT INTEGRAL I PERSONALITZAT PER A SITUACIONS COMPLEXES

Basem la nostra intervenció terapèutica en el mètode de l’Atenció Centrada en la Persona.

Enfoquem els casos de manera personalitzada i des d’una perspectiva integral, integradora i integrada. Tenim en compte les particularitats de cada cas i fem el possible per ajustar el tractament a les necessitats de cadascú.

Oferim una xarxa pròpia de programes de tractament residencials i ambulatoris on treballem amb grups reduïts i amb perspectiva de gènere, comptant amb centres específics per homes i per dones.

Des de l’any 2021, AAT és reconeguda com
una entitat d’Utilitat
Pública 
per la Generalitat de Catalunya.

Constituïda el 1981 com a entitat privada sense ànim de lucre, sota el nom d’Associació d’Ajuda als Toxicòmans i amb àmbit d’actuació territorial a Catalunya, està inscrita als següents registres:

    • Registre provincial Secció 1a. Núm. 5417 del 16-11-81
    • Registre d’entitats, serveis i establiments socials E01716
    • Registre d’Entitats Locals del M.I. Ajuntament d’ Igualada. Núm. 4 del 12-02-90.
    • Registre d’Entitats Locals del M.I. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Núm. 748 del 11-04-2002.

Som entitat integrant de: