Qui som? | Equip

L’equip d’AAT està format per persones qualificades i experimentades
sensibilitzades amb el problema de les addiccions i les seves conseqüències,
amb ganes d’ ajudar-te si ho necessites.

JUNTA RECTORA

Funcionament de la Junta Rectora, reunions periòdiques i òrgans de govern

La Junta Rectora és el màxim òrgan de govern de l’entitat. Els membres d’aquesta són elegits d’entre els socis cada quatre anys per assemblea general.

La junta vetlla pel compliment dels fins estatutaris i la bona gestió de l’entitat. Es reuneix trimestralment amb la directora i el sots director per a fer seguiment, rendir comptes, i posar-se al dia de les principals novetats i necessitats.

Els socis de l’entitat son convocats anualment en Assemblea General Ordinària per a l’aprovació dels comptes anuals i del pla operatiu de l’any en curs.

MEMBRES DE LA JUNTA RECTORA

Lluís Mestres Nualart

President
Advocat especialista en Dret de Família

Rosa Ferràn José

Vice-presidenta
Psicòloga especialista en addiccions i TLP

Mireia Costa Alarcón

Secretària
Advocada, especialista en Immigració

Jordi Bossa Bueso

Tresorer
Economista

Pere Pie Oncins

Vocal
Informàtic

Gemma Morera i Vilallonga

Vocal
Economista

Roser Bausà Perís

Vocal
Metgessa

EQUIP TÈCNIC

Mercè Mompín i Valeri

Diplomada en Treball Social
Escola Universitària de Treball Social de Barcelona, 1988.
Educadora social habilitada per el CEESG, 1994.

Trajectòria institucional:

 • Direcció de l’entitat: 2020-actualitat
 • Sots direcció de l’entitat: 1992-2020
 • Terapeuta del PITD al Centre Penitenciari de Joves: 1991-actualitat
 • Treballadora Social: 1990-actualitat
 • Educadora a la Comunitat terapèutica la Fàbrega: 1988-1990
Guillermo Seminara

Llicenciat en Comunicació Social
Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 1996.
Professor de mateixa universitat durant els anys 1997-1999.

Trajectòria institucional:

 • Direcció Tècnica de l’entitat: 2020-actualitat
 • Director dels Pisos Terapèutics: 2002-actualitat
 • Director del Centre de Dia: 2003-2020
 • Educador del Centre de Dia: 2002-actualitat

M. Dolores Segura de la Torre

Llicenciada en Psicologia
Universidad de Málaga, 1997.

Trajectòria institucional:

 • Directora Pis Autogestionat: 2021-actualitat
 • Directora Centre de Dia: 2020-actualitat
 • Directora Centre de Dia Bellvitge: 2002-2005
 • Psicoterapeuta PITD al Centre Penitenciari de Joves: 2003-actualitat
 • Psicoterapèuta Centre de Dia: 2020-actualitat
 • Psicoterapèuta PSVA: 2021-actualitat
 • Educadora del Centre de Dia Hospitalet: 2005-2020
 • Educadora del centre CAM l’any 2001
María Llorca Hisado

Llicenciada en Psicologia
Universitat Autònoma de Barcelona, 2010.

Trajectòria institucional:

 • Directora CT Igualada: 2020-actualitat
 • Directora PSVA i SAVA: 2020-actualitat
 • Responsable d’Admissions i Seguiment: 2019-actualitat
 • Psicoterapeuta PITD al Centre Penitenciari de Joves: 2020-2021
 • Educadora de la Comunitat Terapèutica d’Igualada: 2010-actualitat
 • Educadora de la Comunitat Terapèutica d’Igualada durant el període 2010-2020.

Maria Jesús Blanco Grustán

Llicenciada en Psicologia
Universitat de València, 1987.
Psicòloga sanitària, formació en teràpia sistèmica i formació contínua en psicoanàlisis lacanià.

Trajectòria institucional:

 • Psicoterapeuta CT Igualada i Pisos d’Hospitalet: 2001 – actualitat
 • Psicoterapeuta PSVA: 2010 – actualitat

Equip dels Pisos Terapèutics i Centre de Dia per a dones a l’Hospitalet de Llobregat

Equip atenció directa

L’equip professional d’AAT està integrat per més de 25 persones, formades en psicologia, treball social, educació social i integració social, entre altres.

Totes les persones tenen un nivell de sensibilitat i vocació per la feina que fan, adquirint un nivell de compromís amb la tasca que desenvolupen.

Som entitat federativa que forma part de:

 • UNAD: Red de Atención a las Adicciones
 • FCD: Federació Catalana de Drogodependències
 • Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya

Entitats Col·laboradores

4. Gene Drets Socials
5. Agencia Habitatge
7. Gene Igualtat i Fem
6. Gene Salut
8. DIBA
9. Caixabank