Què fem? | Tractament residencial

Entenem per tractament residencial tots aquells programes
que inclouen l’internament de les persones en entorns segurs i contenidors,
com comunitats terapèutiques o pisos terapèutics.

En aquests serveis es desenvolupa un tractament intensiu, integral i ampli a través de la reproducció d’un espai social construït amb la finalitat terapèutica que afegeix a les intervencions tradicionals la potència reeducadora de l’experiència participativa en la vida comunitària orientada a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives.

Els tractaments residencials tenen per objectiu el d’oferir a l’usuari un espai comunitari estructurat amb finalitat terapèutica orientat a aconseguir l’extinció de les conductes addictives i la posterior incorporació de conductes adaptatives, el desenvolupament de la responsabilitat i l’autonomia personal que facilitin la integració social.

En què consisteix el tractament residencial?

Seguint el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), que fomenta l’autonomia i l’actitud proactiva de cada persona per definir els propis objectius del seu tractament, els centres residencials es caracteritza pel desenvolupament d’un programa terapèutic on la intervenció psico-educativa es fa mitjançant activitats diverses: Art Teràpia, Dansa Teràpia, Psicoteràpia individual, Dinàmiques grupals, Tutories de seguiment individual, Esport, Sortides culturals i de lleure, etc.

Aspectes característics d’aquest tractament comunitari:

  • Intervenció psicoterapèutica individual, entesa com el tractament de l’estat psíquic de la persona
  • Èmfasi en el grup, la cohesió grupal i les interaccions entre els seus membres per promoure l’aprenentatge social
  • Participació activa en el desenvolupament del seu propi tractament amb seguiment proper i quotidià de la seva evolució
  • Intervenció socioeducativa, entès com el procés d’ajuda i assistència que es deriva de la intervenció professional
  • La teràpia ambiental, entesa com a diferents elements del medi que incideixen com a estímul positiu i d’efectes potencialment terapèutic
  • La teràpia ocupacional i el temps programat d’oci, fonamentalment la utilització del treball i de l’activitat i creativitat personal, amb finalitat educativa, terapèutica i integradora
  • Intervenció bio-medica-psiquiatrica individualitzada des de l’ingrés fins l’alta amb suport i control de medicació que inclou la coordinació amb professionals sanitaris externs.

Hi poden accedir totes les persones majors d’edat amb un problema d’addicció,
un cop superat el procés de preadmissió.

igualada-facana-800

Comunitat Terapèutica
Igualada

 • Comunitat Terapèutica per a homes amb problemes d’addiccions a substàncies o addiccions comportamentals
 • Cofinançada pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • Ubicada en medi urbà
 • Capacitat: 10 places
 • Objectiu: oferir un programa adequat per al tractament de les addiccions.
PHOTO-2022-12-28-12-50-53 (2)

Pisos Terapèutics
L’Hospitalet de Llobregat

 • Pisos terapèutics de rehabilitació i reinserció per a dones amb problemes d’addiccions a substàncies o addiccions comportamentals
 • Cofinançats pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
 • Ubicats en medi urbà
 • Capacitat: 18 places
 • Objectiu: oferir un programa adequat per al tractament especialitzat i intensiu de les addiccions.

Les fases del tractament

El programa terapèutic dels centres residencials està dividit en tres etapes, en funció dels principals objectius de treball de cada una d’elles.
(Clica a cada etapa per obtenir-ne més detalls)

Contenció (durada aproximada de 3 mesos)
 • Adaptació / adherència al tractament (30 dies)
 • Estabilització emocional
 • Augmentar la consciència de problema, la motivació i l’acceptació cap el canvi
 • Acceptació del límit
 • Consolidació d’hàbits saludables (alimentació, son, vida saludable,…)
Rehabilitació (durada aproximada entre 6 i 9 mesos)
 • Promoció i desenvolupament personal: responsabilitat, autonomia, habilitats socials, gestió adequada de la quotidianitat,…
 • Extinció del patró de conducta addictiva, adquisició de nous valors i comportaments (tolerància a la frustració, aplaçament de les satisfaccions immediates, capacitat d’esforç i planificació)
 • Relació adequada amb l’entorn: possibilitat d’iniciar activitats externes
 • Intensificació contacte familiar: sortides de cap de setmana
Reinserció (durada aproximada entre 6 i 9 mesos)
 • Reinserció laboral i social
 • Increment de l’autonomia
 • Gestió adequada de la quotidianitat i reconstrucció de ls relacions socials i familiars