Què fem?

Som una entitat especialitzada en el tractament de les addiccions

Formem part de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i tenim dues línies de treball principals: programes de tractament residencial i programes de tractament ambulatori. També tenim programes d’atenció als familiars de les persones amb addiccions i programes de prevenció i sensibilització, sobretot juvenil.

Admissió als programes

Tots els programes de l’AAT s’adapten a les necessitats de la persona usuària, però per iniciar qualsevol dels nostres programes és indispensable fer una entrevista d’admissió per tal de valorar la millor estratègia de tractament en funció de les particularitats de cada persona i veure quin és el programa idoni per a ella.

Per als tractaments que requereixen d’un entorn segur i major intervenció professional per a l’abordatge terapèutic de les addiccions quan es precisa una intervenció mes àmplia, intensiva, i dilatada en el temps que permeti incidir sobre la conducta addictiva, els problemes psicosocials, els trastorns emocionals i relacionals, i també sobre els comportaments socials  quan, per la seva magnitud i/o cronicitat, és insuficient el seu abordatge en règim ambulatori.  La nostra xarxa de centres residencials inclou una comunitat terapèutica i quatre pisos terapèutics. 
En la vessant ambulatòria treballem al voltant de les activitats terapèutiques individuals i grupals que tenen lloc en els espais del nostre centres de dia, així com en el Programa de Suport a la Vida Autònoma. Alhora, disposem d’un Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma que aprofita el vincle entre l’entitat i la persona usuària per tal d’ajudar-la en el moment de la inserció i consolidació dels progressos. En el marc de l’atenció ambulatòria també comptem amb un Programa Individual d’Atenció a les Drogodependències en el Centre Penitenciari de Joves. Descobreix l’atenció ambulatòria >>>
Les addiccions alteren la vida de les persones usuàries i dels entorns familiars. Per això, tenim actiu un programa de suport per als familiars, on es fa una feina d’acompanyament i orientació per facilitar eines que ajudin en el procés de cada família. De la mateixa manera, pel que fa a la prevenció de les addiccions, oferim xerrades en centres educatius per sensibilitzar a la població jove dels riscos que implica el consum de drogues i les addiccions comportamentals. També participem en programes de televisió i ràdio, on divulguem la nostra tasca per tal d’arribar a més persones que puguin necessitar-ho, a la vegada que donem visibilitat a la problemàtica i lluitem contra l’estigma que encara avui, existeix en el nostre àmbit. Explora l’atenció familiar i la prevenció >>>